Pravidlá členstva a používania znalostného portálu

1. Komunita MANAGERPORT® je dobrovoľné bezplatné združenie záujemcov o rozvoj v oblasti manažmentu. Členom združenia môže byť len osoba (individuálne členstvo).Prínosom členstva v MANAGERPORT® je získavanie nových znalostí a praktických skúseností od iných členov počas stretnutí členov organizovaných vo viac ako siedmich mestách na Slovensku a prostredníctvom znalostného portálu www.managerport.sk .

2. MANAGERPORT® logo predstavuje Loch Ness záhadu - neznáme skutočnosti, neočakávané situácie ktoré je potrebné zvládnuť v profesionálnom živote manažéra, čo si vyžaduje okamžitú a účinnú odozvu manažéra na základe nadobudnutých znalostí a zručnosti.

3. Znalostný portál MANAGERPORT® je pre členov komunity bezplatný. Pre väčšiu otvorenosť pri zdieľaní svojich skúsenosti by v príspevkoch na portáli nemali byť uvádzané názvy zákazníkov/dodávateľov, mená osôb ani názov firmy v ktorej člen/členka pracoval alebo pracuje.

4. Obsah znalostného portálu www.managerport.sk je vytváraný členmi komunity. Obsah nie je majetkom MANAGERPORT®, taktiež autori príspevkov nenesú žiadnu zodpovednosť za následky a dopady použitia publikovaných príspevkov a doporučení z www.managerport.sk

5. Život každej komunity závisí na dennodenných aktivitách jej členov, podporuje sa otvorená diskusia, etika a rešpekt k ostatným členom a ich názorom. Je požadované, aby členovia komunity nepropagovali ani nepredávali svoje produkty/služby ani produkty/služby tretích strán formou príspevkov na portál. V prípade záujmu propagovať svoj produkt/službu/firmu/konferenciu je potrebné kontaktovať priamo poskytovateľa portálu MANAGERPORT® . Kontakt je uvedený na úvodnej stránke portálu.

6. V prípade, ak člen komunity jasne a/alebo opakovane poruší vyššie uvedený bod 5. má poskytovateľ MANAGERPORT® právo zablokovať prístup uvedeného člena na znalostný portál.

7. MANAGERPORT® portál platené služby zahŕňajú: propagáciu konferencií/seminárov/workshopov a reklamu.

8. Zrušenie členstva v komunite MANAGERPORT®. Členstvo v komunite môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním emailu na managerport@managerport.com , alebo deaktiváciou Vášho účtu vo vašom profile na www.managerport.sk

Zmeny v pravidlách
2BCognitus s.r.o. (MANAGERPORT® poskytovateľ) si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v týchto Pravidlách.

Posledná aktualizovaná verzia pravidiel je k dispozícii na úvodnej stránke portálu.

Zabudnuté heslo?

Mám záujem stať sa členom Vstupný formulár

Prosím prečítaj si pravidla členstva a spracovanie a ochrana osobných údajov

Užívateľ prečítal a súhlasí s:

Kontrola registrácie a schválenie členstva v komunite MANAGERPORT® je vykonaná spravidla do 1 hodiny. Registrácia po 18:00 je schvaľovaná nasledujúci deň.

Informáciu o schválení za člena komunity dostanete na Váš email. Ak ste email o schválení nedostali prosím prekontrolujte si SPAM adresár, niektoré serveri môžu takýto typ emailu považovať za SPAM.

Please press the button.
Save All Changes.