Ochrana osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre poskytovateľa portálu www.managerport.sk spoločnosť 2BCognitus veľmi dôležité a ich ochrana je pre našu spoločnosť samozrejmosťou.

Radi by sme Vám preto poskytli podrobné informácie o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade akýchkoľvek nejasností nás pokojne kontaktujte písomne na e-mailovej adrese myps@2bcognitus.com alebo na adrese Letná 27, 040 01 Košice.

1. ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje vo svojom mene a na svoj účet je spoločnosť 2BCognitus s.r.o., so sídlom Lackova 25, 040 18 Košice, korešpondenčná adresa: Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 36 603 601, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I . Oddiel: Sro Vložka č. 17727/V. Na 2BCognitus s.r.o. sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese: myps@2bcognitus.com alebo na adrese Letná 27, 040 01 Košice. Ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich spracovanie. Spoločnosť 2BCognitus Vás chce ubezpečiť, že spracovanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je daný konkrétnym účelom spracúvania.

2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ NAŠA SPOLOČNOSŤ SPRACÚVA Spoločnosť sa zaoberá spracúvaním tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre organizovanie aktivít členov komunity MANAGERPORT® a poskytovanie služieb znalostného portálu www.managerport.sk

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov: Základné identifikačné údaje:

 • meno a priezvisko

Kontaktné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mail

Nepovinné - voliteľné údaje: Pracovné zaradenie, Názov firmy, Lokácia, Foto

3. ÚČELY NA AKÉ SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE 2BCognitus s.r.o. spracúva osobné údaje výhradne za účelom:

 • Poskytovať www.managerport.sk obsah (napr. príspevky, linky, otázky).
 • Organizovať stretnutia členov komunity
 • Zasielať MANAGERPORT® novinky (len v prípade, ak s tým užívateľ portálu súhlasí).
 • Informovať o nových funkcionalitách www.managerport.sk a zmenách pravidiel členstva alebo ochrany osobných údajov,
 • Informovať členov o nových príspevkoch v navolených kategóriách (len v prípade, ak s tým užívateľ portálu súhlasí).
 • Zasielanie odpovedí členom, ktorí nás kontaktujú.

4. DOBA ULOŽENIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Vaše osobné údaje vymazávame z našich databáz a informačných systémov po zrušení členstva MANAGERPORT® a/alebo po Vašej deaktivácii vášho účtu na www.managerport.sk

5. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV Osobné údaje získavame:

 • od Vás pri registrácii na www.managerport.sk.

6. POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE Spoločnosť 2BCognitus s.r.o. ako prevádzkovateľ je povinná Vás informovať:

 • či je poskytovanie údajov opodstatnené na základe zákona;
 • či ste povinný poskytnúť vaše osobné údaje; a aký dôsledok by nastal v prípade neposkytnutia údajov.

7. PLÁNOVANIE PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE Prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť 2BCognitus, nemá v úmysle preniesť spracúvané osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

8. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY Osobné údaje nebudú spracúvané na marketingové účely.

9. PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV V súvislosti so spracúvaním osobných údajov je možné uplatňovať tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo na opravu
 • Právo byť zabudnutý
 • Právo namietať
 • Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Dozorným orgán vo veci spracúvania osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, dostupný online na webovej adrese: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

10. UPLATNENIE PRÁV V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV Uplatnenie práv je možné zaslaním e-mailu na adresu myps@2bcognitus.com alebo písomne na adrese spoločnosti 2BCognitus s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice

11. PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM K vašim osobným údajom má prístup spoločnosť 2BCognitus, ktorá je prevádzkovateľom, jej zamestnanci a aj poskytovatelia IT web služieb, ktorí sú tiež viazaní dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov zodpovedajúcich požiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 2BCognitus s.r.o. poskytuje Vaše osobné údaje výhradne týmto tretím stranám bez získania Vášho súhlasu. Uvedené tretie strany majú svoju prevádzku v EU a získavajú vaše dáta za účelom vyššie uvedených aktivít: Poskytovateľ: WebSupport, s.r.o. – poskytovateľ web služieb a technickej infraštruktúry

Reklamné agentúry: Žiadne osobné údaje nie sú používané pre reklamné účely. Špecifické údaje: Špecifické kategórie údajov (náboženstvo, etnický pôvod, rasa) nie sú zbierané.

12. ZRUŠENIE ÚČTU UŽIVATEĽA PORTÁLU Užívateľ má právo pristupovať k svojim údajom, upravovať ich a vymazať svoje osobné údaje prostredníctvom služby vo svojom profile na www.managerport.sk . Vaše údaje uchovávame len do doby, ktorá je nevyhnutná pre poskytovanie obsahu znalostného portálu alebo do doby kedy váš účet na portáli je zmazaný. Keď deaktivujete svoj účet váš účet, meno, priezvisko, email, firma, lokácia, pracovná pozícia a foto bude vymazané. Vymazané údaje nie je možné obnoviť. Pre vymazanie vášho účtu prosím použite službu „Deactivate my account” vo vašom profile. Táto funkcionalita je pre užívateľa prístupná v ľubovoľnom čase. Web vyhľadávače ako Google, Yippy, and Yahoo! môžu ešte dočasne zobrazovať niektoré vaše údaje, čo vyplýva z ich spôsobu zberu vyhľadávaných dát. Pre udržanie www.managerport.sk konzistentnosti a štruktúry informácii na znalostnom portáli máme právo zachovať všetky vytvorené/zdieľané príspevky, komentáre a/alebo upvotes po tom čo účet užívateľa bol deaktivovaný. V tomto prípade bude meno užívateľa nahradené textom “Deactivated User“ a pracovná pozícia bude nahradená s “N/A“ . Foto bude nahradené ikonkou “default user photo.” Meno užívateľa, pracovná pozícia a foto užívateľa bude nahradené v priebehu niekoľkých nasledujúcich pracovných dni.

13. INFORMOVANIE UŽIVATEĽA O zmenách v Ochrane osobných údajov Vás budeme informovať, aby ste mali možnosť zoznámiť sa s novom verziou Ochrany osobných údajov pred tým ako budete www.managerport.sk používať.

14. SÚHLAS Prečítaním Ochrany osobných údajov a následnou registráciou na portál www.managerport.sk nám dávate súhlas na spracovanie vašich osobných údajov pre vyššie špecifikované účely. Súhlas je požadovaný spol. 2BCognitus s.r.o. (MANAGERPORT® poskytovateľ) pre spracovanie osobných údajov. Svoj súhlas môžete zrušiť kedykoľvek prostredníctvom služby User Account deactivation.

15. KONTAKTOVATOVANIE SPOLOČNOSTI 2BCOGNITUS V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať, a to na e-mailovej adrese myps@2bcognitus.com alebo písomne na adresu 2BCognitus s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice Dňa 31. 5. 2019 Ing. Rudolf Christopher Takáč konateľ spoločnosti

Zabudnuté heslo?

Mám záujem stať sa členom Vstupný formulár

Prosím prečítaj si pravidla členstva a spracovanie a ochrana osobných údajov

Užívateľ prečítal a súhlasí s:

Kontrola registrácie a schválenie členstva v komunite MANAGERPORT® je vykonaná spravidla do 1 hodiny. Registrácia po 18:00 je schvaľovaná nasledujúci deň.

Informáciu o schválení za člena komunity dostanete na Váš email. Ak ste email o schválení nedostali prosím prekontrolujte si SPAM adresár, niektoré serveri môžu takýto typ emailu považovať za SPAM.

Please press the button.
Save All Changes.