MANAGERPORT®: Prístav v mori skúseností.
Pridaj sa k nám. Získaj a zdieľaj Lesson poučenia , Link linky, Question otázky.
Lesson
14

Naťahovanie projektu zo strany zákazníka - viazanie našich kapacít

Otázkou je ako formulovať požiadavku na zákazníka, aby projekt zbytočne nenatiahol na dlhý časový úsek. Ak projekt je naťahovaný so strany zákazníka zbytočne nám viaže kapacity pre tento projekt, členovia tímu musia prepínať medzi týmto stále neukončeným projektom a inými projektami. Aký má dôvod zákazník projekt naťahovať?

Lesson
12

Riadenie dokumentácie vo firme/na zákazke/projekte

Postupné vytváranie technickej dokumentácie/dokumentácie zákazky má byť riadené a jednotlivé medziverzie a zmeny majú byť evidované. Má byť jasné, ktorá verzia je platná a je použitá vo výrobe. Každá zmena v tejto dokumentácii (napr. zo strany technológa, konštruktéra) musí byť jednoznačne označená („čo je zmenené“) a zaevidovaná ako následná vyššia verzia. Dokument musí obsahovať zoznam zmien.

Question
43

Syndróm vyhorenia

Poznáte nástroje ktoré zamestnancom ale aj PM pomôžu vyhnúť sa syndrómu vyhorenia? ďakujem

Lesson
5

Zmenový a transformačný proces

Aká je správna postupnosť v zmenovom/transformačnom procese? Kedy meniť formálne štruktúry – aplikovanie zmien vs. formálny proces/Organizačná štruktúra? Pojem transformácia hovorí o tom, že zmena je nielen akceptovaná ale je prijatá. Ľudia sa so zmenou aj mentálne stotožnili – prijali ju.

Zabudnuté heslo?

Mám záujem stať sa členom Vstupný formulár

Prosím prečítaj si pravidla členstva a spracovanie a ochrana osobných údajov

Užívateľ prečítal a súhlasí s:

Kontrola registrácie a schválenie členstva v komunite MANAGERPORT® je vykonaná spravidla do 1 hodiny. Registrácia po 18:00 je schvaľovaná nasledujúci deň.

Informáciu o schválení za člena komunity dostanete na Váš email. Ak ste email o schválení nedostali prosím prekontrolujte si SPAM adresár, niektoré serveri môžu takýto typ emailu považovať za SPAM.

Please press the button.
Save All Changes.